Hạng C
30/4/16
861
316
63
Thua xe hàn, toàn 5 năm + 100k km
Về time bh của Bim thì do TC họ phân phối nên cũng chưa rõ cụ tỉ ra sao? Bác chủ thớt lấy ttin ntn chưa rõ? Trị chính thức chưa rõ? Nên mọi sự là võ đoán thôi bác.
Chắc chờ xem ng mua rồi xác nhận ạ. Báo chí thì nhiều ô pvien mạng ngồi bệt cóp bài mà bác.