cyt confirmed
Hạng B2
3/11/10
133
113
43
Cho hỏi , nếu cần đăng bán xe thì phải đăng ký như thế nào ? Bây giờ phải nâng cấp lên TK bạc hoặc vàng mới đăng tin bán xe được à?
 
Tập Lái
12/3/20
16
177
28
Mình muốn mua gói up bài mà cứ hiện thế nào hoài. Xin nhờ sếp @lamnk xem giúp dùm. Thanks.

Hướng dẫn UP tin đăng trong OS Mart