Từ khi Tổng thống đời thứ 44 của USA lên nhậm chức, và sử dụng chuyên xa có bảng số độc : "44" thì có giới chơi xe đang có phong trào săn lùng biển số với đuôi là "044" ! Tại Tp.HCM đã xuất hiện một số xe có đuôi "44" ! Bác nào đang sở hữu biển số có đuôi độc này sao không thành lập hội xe "biển số OB" nhỉ????