Hạng B2
19/11/10
157
2.204
133
Khu này hiện nay đất nền giá tầm bao nhiêu /m2 rồi vậy các anh?