Hạng B2
15/9/17
130
16
18
34
Bình dương
Dòng 7 chỗ xe gia đình mình thấy xl7 là giá tốt nhất luôn rồi nên doanh số nhỉnh hơn các hãng khác là bình thường
 
Hạng B2
15/9/17
110
17
18
37
Em thì k ss con xe nào cả vì ai thích con nào thì lấy con đó, nhưng xét khách quan thì xl7 có điểm hơn xpader rồi