Tập Lái
11/6/21
8
1
3
25
XE NHẬP - HAY XE LẮP RÁP
Chào cả nhà , chắc hẳn chúng ta đang giao thời giữa xe lắp ráp và xe nhập khẩu 6/2021
- Sẽ có nhiều suy đoán rằng xe lắp ráp chất lượng sẽ không giống như xe nhập khẩu
NHƯNG :
Thông tin cùa nhà Ford thì các xe lắp ráp tại Việt Nam sẽ trải qua các quy trình rất nghiêm ngặt ,tất cả vận hành theo tiêu chuẩn One Ford ( hiện đại - chính xác ) . Tất cả các chi tiết đều được máy móc hoạt động 100% , từ lực xoắn tới độ chính xác.
GIÁ :
- Xe Việt Nam đang bia kèm lạc khá cao để lăn bánh XLS AT hiện tại có thể tới 750tr
Nhưng với xe lắp ráp giá trị chỉ 675tr lăn bánh bản XLS AT
MÀ :
- Chất lượng như nhau thì cả nhà sẽ chọn dòng xe nào ?
Liên hệ : 0962 166 512 e Nam hỗ trợ 24/7
 
Hạng B2
12/10/06
304
39
28
HN
giaxeoto.vn
XE NHẬP - HAY XE LẮP RÁP
Chào cả nhà , chắc hẳn chúng ta đang giao thời giữa xe lắp ráp và xe nhập khẩu 6/2021
- Sẽ có nhiều suy đoán rằng xe lắp ráp chất lượng sẽ không giống như xe nhập khẩu
NHƯNG :
Thông tin cùa nhà Ford thì các xe lắp ráp tại Việt Nam sẽ trải qua các quy trình rất nghiêm ngặt ,tất cả vận hành theo tiêu chuẩn One Ford ( hiện đại - chính xác ) . Tất cả các chi tiết đều được máy móc hoạt động 100% , từ lực xoắn tới độ chính xác.
GIÁ :
- Xe Việt Nam đang bia kèm lạc khá cao để lăn bánh XLS AT hiện tại có thể tới 750tr
Nhưng với xe lắp ráp giá trị chỉ 675tr lăn bánh bản XLS AT
MÀ :
- Chất lượng như nhau thì cả nhà sẽ chọn dòng xe nào ?
Liên hệ : 0962 166 512 e Nam hỗ trợ 24/7
Chỉ còn xe lắp ráp thì buộc phải lấy thôi chứ sao