Hạng B2
28/2/15
473
287
63
37
Dòng này nhìn thực tế manly, nhưng cái máy 4.0 thì hơi khiếp + băng sau cùng leo lên xuống như hành nhau, mấy thím mặc váy thì ối dồi dôi luôn
Đúng là người có tiền thì không quan tâm chấm lớn đâu anh
Sếp em đang đi 3.5 chán chuyển sang 4.6 luôn cho máu