Hạng B2
15/3/09
348
4.518
93
www.youngpos.com
Em cần tuyển em Acc 95-97, em mê kiểu dáng của nó. Bác nào có nhu cầu gả thì cho em xin ít thông tin. Em ở SG ạ.