Tập Lái
18/10/11
38
7
8
@Thanh Van : Nhờ bác tư vấn nâng cấp từ thẻ 32G của Vietmap tặng lên 128 or 256G thì dùng loại nào và hãng nào tốt ạ? Thanks.