Club/Khoe Xe 12 năm tròn: Forester

Hạng C
21/6/07
669
334
63
HCMC
Xe này xài máy NA thì ngoài những thứ hao mòn cần thay thì đâu có j. Bác đúng là subaru lover roài
 
Hạng D
16/1/13
4.270
67.703
113
không ngờ thớt có reply :)

cảm ơn tất cả các bạn còm vào thớt !

tôi cũng tính mua xe khác chạy vì 12 năm xe nó cũ . tính 1 chuyện nhưng quyết tâm là chuyện khác :) khi không có quyết tâm thì cứ lần lựa mãi kéo dài đến 12 năm, rồi 14 năm không chừng :)

giờ xem xe như là xe thồ . đủ đến nơi về đến chốn, không có enjoy gì về lái xe và với con xe :)
 
Hạng D
16/10/15
1.682
2.771
113
45
Nông dân bây giờ đi Subaru nhiều quá :D
12 năm tròn: Forester

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
6/9/18
5.762
9.921
113
33
không ngờ thớt có reply :)

cảm ơn tất cả các bạn còm vào thớt !

tôi cũng tính mua xe khác chạy vì 12 năm xe nó cũ . tính 1 chuyện nhưng quyết tâm là chuyện khác :) khi không có quyết tâm thì cứ lần lựa mãi kéo dài đến 12 năm, rồi 14 năm không chừng :)

giờ xem xe như là xe thồ . đủ đến nơi về đến chốn, không có enjoy gì về lái xe và với con xe :)
Ở VN giá xe trên trời mà còn bán nhiều, bác ở nuớc ngoài thì tất tay bác ơi