Club/Khoe Xe 12 năm tròn: Forester

Hạng C
21/6/07
563
232
43
HCMC
Xác nhận
confirm
Xe này xài máy NA thì ngoài những thứ hao mòn cần thay thì đâu có j. Bác đúng là subaru lover roài
 
Hạng B1
4/4/18
68
108
36
37
Xác nhận
confirm
Khi nào hồi hương bác xách về VN ae giao lưu nhé.
12 năm tròn: Forester
 
Hạng D
16/1/13
4.007
57.144
113
Xác nhận
confirm
không ngờ thớt có reply :)

cảm ơn tất cả các bạn còm vào thớt !

tôi cũng tính mua xe khác chạy vì 12 năm xe nó cũ . tính 1 chuyện nhưng quyết tâm là chuyện khác :) khi không có quyết tâm thì cứ lần lựa mãi kéo dài đến 12 năm, rồi 14 năm không chừng :)

giờ xem xe như là xe thồ . đủ đến nơi về đến chốn, không có enjoy gì về lái xe và với con xe :)