2019 Chinese Grand Prix, Shanghai International Circuit

TNA confirmed
Hạng B2
27/7/16
246
204
43
Mẹc - Fer - RB cách nhau mỗi vòng chừng 3/10s. Chắc phải đợi specs-2 xem có thay đổi được gì không? :D Xe Mẹc luôn có sức mạnh nội tại ẩn :D.
999-1.000 Mer phá Fer quá