Hạng B2
28/5/14
42
0
6
36
bdsmyland.com
Xe Pegeout này được cái mã ngoài thôi chứ tiền phí bảo dưỡng ngán, phụ tùng phải đợi nhập mới có hàng
 
Hạng C
11/6/14
48
2
8
36
Xe Pegeout này được cái mã ngoài thôi chứ tiền phí bảo dưỡng ngán, phụ tùng phải đợi nhập mới có hàng
Mấy con này giờ lắp ráp hết rồi chứ phải nhập khẩu nữa đâu mà lo không có sẵn phụ tùng
 
Hạng B1
4/5/14
44
2
8
Xe đẹp mà tiếc giá cao quá, giá mà thấp chút chắc thành xe quốc dân