Hạng D
16/12/07
1.719
1.130
113
H.C.M.C
Lễ 30/4 chưa có kế hoạch đi đâu khoảng 2 đêm 3 ngày.
Anh em có kế hoạch hay cho xin ý kiến nhé.
Xin cám ơn.