Hạng B2
7/10/04
259
8
20
Vợ cả chi tối đa 300 mà muốn 7 chỗ, gầm cao, nhờ các bác tư vấn quất em nào thì hiệu quả.
300 triệu quay đầu nên quất em nào 7 chỗ các bác?

*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LA PHONG