Hạng C
4/8/11
943
2.687
123
Em chả cần mua, hãng cho em sợi dây kích bình, lỡ bị gì quắc đại a xe máy chạy bình lớn như PCX, SH, hoặc anh oto nào đó & gửi 50k cho nhờ kích phát là OK ngay. Bữa em còn vác xe PCX đi kích free cho anh Fadil. Bình xe PCX của em là 7Ah
đi chơi nơi vắng vẻ, thưa xe, gặp pan gì đó (vd hở thắng dẫn đến đèn sáng hoài) đến chiều ra xe đề máy đi rồi biết
 
Tập Lái
17/10/13
12
1
3
đi chơi nơi vắng vẻ, thưa xe, gặp pan gì đó (vd hở thắng dẫn đến đèn sáng hoài) đến chiều ra xe đề máy đi rồi biết
Vì em chưa bao giờ đi nơi vậy nên em mới ko cần mua, mà nếu có đi em vác bình 6Ah theo, xe PCX mới đổi sang bình 7Ah nên dư 6Ah khi cần. Mua thêm sạc Foxsur để sạc qua đêm trước khi chui vô hẻo lánh.