Gum confirmed
Hạng C
20/3/15
576
3.011
93
Nếu ưng sedan bạn có thể nghĩ đến Camry 2013~2015
Camry mãi đỉnh rồi, tuy nhiên con xe ~10 năm thì phải chuẩn bị một số không ít để thay phụ tùng tới hạn.