Hạng B1
25/5/14
39
0
6
32
Nói thiệt chứ em mới nghe con XL7 ở chỗ động cơ mạnh, xe bền chạy xa được là đã muốn chốt rồi nhưng mà tiếng xe chạy hơi ồn.