Tư Vấn Chia Sẻ 7= bán vỏ mắc

Hạng D
15/11/13
3.053
3.472
113
Tháo bánh đem về nơi bán thay rồi mang ra lắp lại, khác với chạy thẳng vào thay, cao giá hơn là đúng, cái công chạy ra vô đâu ? còn chênh nhiều ít còn tùy, đôi khi cần thì bao nhiêu cũng thay.
Thứ nhất là chẳng thà tính tiền công tháo bánh, mình sẵn lòng vui vẻ chấp nhận chi phí.
Đằng này báo giá này là anh đến thay cũng giá đó luôn. Vì lúc thay mình ngỏ ý muốn thay luôn 2 cái còn lại chưa hỏng cho nó đều. Thì cũng được báo giá như vậy, chứng tỏ là không phải chi phí đội lên do cứu hộ.
Nếu anh làm ăn đàng hoàng thì cứ việc tính tiền cứu hộ, mình sẵn sàng chi trả. Chỉ là cái nào ra cái đó.