30/12/20
14
3
3
24
Hà Nội
Xác nhận
confirm
Tuyệt vời! hy vọng ở Việt Nam, Subaru sẽ có độ phủ rộng hơn tới mọi người vì thật sự nhiều người Việt Nam còn chưa biết tới tên thương hiệu nói gì đến việc hiểu về những giá trị mà chỉ Subaru mới có