28/3/23
111
43
28
24
Những lỗi sau là những lỗi thường gặp cho cánh lái mới rồi, ai đều cũng đã tưng trải qua. rất cám ơn chủ thớt bì bài viết hữu ích.
 
Tập Lái
24/2/23
12
131
28
Sai lầm hãy mằc phải sau khi lái xe chừng 6 tháng 1 năm là tưởng mình lái giỏi.