Cũng như nhiều bác mới gia nhập có thắc mắc là sao từ ngày tham gia Chi hội Audi đến giờ chưa thấy off lần nào ! Sáng thứ 7 tuần này (9/9/2017) có bác nào rãnh mình tổ chức một buổi cafe giao lưu mạn đàm về Audi đi. Địa điểm đề xuất : Starbuck Panorama - Trần Văn Trà, Phú Mỹ Hưng quận 7 nhé.
Các bác tham gia được điểm danh nhé.