Hạng F
7/11/11
5.168
712
113
Biên hòa, Đồng nai
Bữa nào đi chơi cái trò này Bác Toy! Em canh 02 thằng cha 5542 với 1806 em nả, hehehe
bash.gif
bash.gif

Ngồi nhớ lại dịp đại hội vừa roài. Phongba bắn đối phương mà sát bên có 1 mét, trút hết 20 viên vào đối phương.
24.gif
24.gif
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Chính thức tuyên chiến hen! Hãy đợi đấy!
vunguyenbui nói:
Bữa nào đi chơi cái trò này Bác Toy! Em canh 02 thằng cha 5542 với 1806 em nả, hehehe
bash.gif
bash.gif

Ngồi nhớ lại dịp đại hội vừa roài. Phongba bắn đối phương mà sát bên có 1 mét, trút hết 20 viên vào đối phương.
24.gif
24.gif
Cái này gọi là thù.........:D
 
Hạng D
23/11/09
1.608
6
38
36
Đúng rồi nhắc tới bắn súng mới nhớ ....e có thù với cha " lùn lùn đeo mắt kính "
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
11/2/08
4.043
19
38
51
HCM
kyanh911 nói:
ủng hộ....khoái trò này
Em đề nghị bắn đạn thật, để mấy bác ấm ức với nhau trên OS có dịp xử nhau lun, khỏi ban nick chi cho mệt :D