Hạng B2
27/4/12
234
0
16
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Ôi! Xấu hổ thay TNĐ:D
bash.gif
bash.gif
Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.968
113
54
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
Đà chủ TNĐ đâu.....vô thanh minh kìa.
 
Hạng B2
29/12/11
364
126
43
thành phố HCM
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Chuc mung cong chua TDC tron thang tuoi.
 
Hạng B2
29/12/11
364
126
43
thành phố HCM
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he

Chao chim bien
tai lao tudam dang giu minh de kiem thang cu thoi chu ....TND thi lam sao ma kem duoc.
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
Đợt xuống núi lần này CB có chiếm lợi phẩm mang về:)
 
Hạng B2
27/4/12
234
0
16
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

tudam nói:
Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
Đợt xuống núi lần này CB có chiếm lợi phẩm mang về:)
suỵt......... em cất giấu cẩn thận rồi . hôm sau mang xuống lại trả cho chỗ cũ he he
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Pg.Haiau nói:
tudam nói:
Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
Đợt xuống núi lần này CB có chiếm lợi phẩm mang về:)
suỵt......... em cất giấu cẩn thận rồi . hôm sau mang xuống lại trả cho chỗ cũ he he
Suyt....suyt coi chừng lão bà bà nghe....
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

Tèle nghe rồi!
tudam nói:
Pg.Haiau nói:
tudam nói:
Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
Đợt xuống núi lần này CB có chiếm lợi phẩm mang về:)
suỵt......... em cất giấu cẩn thận rồi . hôm sau mang xuống lại trả cho chỗ cũ he he
Suyt....suyt coi chừng lão bà bà nghe....
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.968
113
54
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - Chúc mừng TDC lên chức bố.......Bố.....Bố là tất cả.....

hung_tele nói:
Tèle nghe rồi!
42.gif
tudam nói:
Pg.Haiau nói:
tudam nói:
Pg.Haiau nói:
Quá vui luôn hôm nay em và bác Sơn kd không hẹn mà gặp được các con nghiện tại nhà TDC . Nhưng TND dạo này kém quá nghe tin em và bác Sơn xuống thì ... Người bỏ chạy đi Bến Tre . Người dạt về Tiền Giang trú ẩn . người thì về Sa Đéc . người đang nhậu bỏ chạy về Long An. ... Để lại 1 mình lão Tú Đạm ở lại chịu trận . Cuối cùng thì banh xác TDC luôn he he he
Đợt xuống núi lần này CB có chiếm lợi phẩm mang về:)
suỵt......... em cất giấu cẩn thận rồi . hôm sau mang xuống lại trả cho chỗ cũ he he
Suyt....suyt coi chừng lão bà bà nghe....