Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.963
113
53
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

tiếp tục tăng 02.....bị mất hình.....bị nghiêm cấm tác nghiệp.....nên mất hình luôn.....:confused:
 
Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
42
NoWhere
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

Bác TOY đang vào ca à??? Hôm qua em banh xác pháo luôn, nhưng cũng chứng kiến từ đầu đến đuôi.
 
Hạng D
2/4/11
1.236
186
63
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

Lúc em gọi cho bác sao thấy im lìm ?
truongnx2012 nói:
Bác TOY đang vào ca à??? Hôm qua em banh xác pháo luôn, nhưng cũng chứng kiến từ đầu đến đuôi.
 
Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
42
NoWhere
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

tu nhi nói:
Lúc em gọi cho bác sao thấy im lìm ?
truongnx2012 nói:
Bác TOY đang vào ca à??? Hôm qua em banh xác pháo luôn, nhưng cũng chứng kiến từ đầu đến đuôi.
Lúc đó đang ngồi trên xe bác TOY mừ, trên đường đi tăng 2, híc híc
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.963
113
53
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

truongnx2012 nói:
Bác TOY đang vào ca à??? Hôm qua em banh xác pháo luôn, nhưng cũng chứng kiến từ đầu đến đuôi.
hôm qua......cũng còn chiến đấu được......nhưng......:confused:
 
Hạng F
29/8/07
7.831
22.904
113
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

toyota cresta nói:
manchestervn nói:
Hổng thấy ai gọi em hết trơn
Vậy là lỗi của Đà chủ TNĐ.....
Đà chủ TND là ai vậy bác Toy ? Chưa thấy ra mắt và rửa chức mà.
Mai em đi xem Accord 2007. Được thì sẽ trở về với chính nghĩa quốc gia. Bà cả chỉ thị là nếu đổi xe thì chỉ đổi sang Accord.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.963
113
53
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

manchestervn nói:
toyota cresta nói:
manchestervn nói:
Hổng thấy ai gọi em hết trơn
Vậy là lỗi của Đà chủ TNĐ.....
Đà chủ TND là ai vậy bác Toy ? Chưa thấy ra mắt và rửa chức mà.
Mai em đi xem Accord 2007. Được thì sẽ trở về với chính nghĩa quốc gia. Bà cả chỉ thị là nếu đổi xe thì chỉ đổi sang Accord.
vậy còn gì bằng...........
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
7/9/07
13.419
304
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - đã có "đất cắm dùi"

manchestervn nói:
toyota cresta nói:
manchestervn nói:
Hổng thấy ai gọi em hết trơn
Vậy là lỗi của Đà chủ TNĐ.....
Đà chủ TND là ai vậy bác Toy ? Chưa thấy ra mắt và rửa chức mà.
Mai em đi xem Accord 2007. Được thì sẽ trở về với chính nghĩa quốc gia. Bà cả chỉ thị là nếu đổi xe thì chỉ đổi sang Accord.
hoan hô....mong là không phải quăng bom