Hạng D
9/5/07
3.265
448
83
53
Bắc trung bộ
Hay quá ! số TT của em tiến dần đều ! 012
Bác Vunguyenbui có số thứ tự hơi bị độc ! em cứ tưởng tượng
24.gif
24.gif
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/11/11
5.168
712
113
Biên hòa, Đồng nai
Kakaka, canh lắm mới được con số đấy! Em sợ kỳ đại hội vừa rồi lấy con số 07, chạy sau lão Tudam..., á, em ngọc bị hun môi... kakaka.
gaubaccuc nói:
Bác Vunguyenbui có số thứ tự hơi bị độc ! em cứ tưởng tượng
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Khà..khà nhắc lại số thứ tự kỳ ĐH mà vui vui.......
Vậy xem như số thứ tự ở DS này là số sẽ dán trong kỳ ĐH lần sau đi các bác nhỉ?
Như vậy được không nhỉ?
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.968
113
54
chắc cà đao
gaubaccuc nói:
Hay quá ! số TT của em tiến dần đều ! 012
Bác Vunguyenbui có số thứ tự hơi bị độc ! em cứ tưởng tượng
24.gif
24.gif
24.gif
VNB có số độc : 010 = cây súng với 02 trứng....he...he
 
Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
43
NoWhere
Em, truongnx2012 xin tham gia hội Accord Club...xin tuân thủ mọi nội quy và điều lệ của hội.
Thông tin:
- Tên : Nguyễn Xuân Trường
- Xe : Honda mui trần 2 chỗ
- Số alo : 0983808077
- Địa bàn: Sài Gòn

Em xin số 013
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.968
113
54
chắc cà đao
truongnx2012 nói:
Em, truongnx2012 xin tham gia hội Accord Club...xin tuân thủ mọi nội quy và điều lệ của hội.
Thông tin:
- Tên : Nguyễn Xuân Trường
- Xe : Honda mui trần 2 chỗ
- Số alo : 0983808077
- Địa bàn: Sài Gòn

Em xin số 013
đứng ngoài canh hoài....kết số 13 lắm phải không ?......welcome...he...he