Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
45
TP Biên Hòa
Relax...tí...(mới lụm...trên mạng)

Kinh nghiệm cho ACE khi bị CA bắt nhé !
Hôm trc e bị công an giao thông bắt.
E xuống xe hét to :
- Mày biết tao là ai không mà mày dám thổi ?
- Mày thổi tao thì mày còn sống đấy, chứ tao mà thổi là mày chết mẹ mày rồi .
Chúng nó tưởng em con ông cháu cha cấp lớn hoặc là thanh tra cải trang nên tha
E lên xe nổ máy rồi chú giao thông mới dám khép nép lại hỏi :
-Thế Anh công tác bên nào ạ ?
E trả lời nhanh : Tao thổi kèn đám ma
Rồi vít ga chạy mất tích ... Lòng đầy hoan hỷ
Cái này sao Lão Không đưa qua thớt spam? thớt chuyện vui, Lão úp lộn thớt rồi