Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.964
113
53
chắc cà đao
Đến hẹn lại gặp, thân mời toàn thể các thành viên OS - Accord Club cùng tham dự chương trình ĐHVL lần V năm 2015 năm sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 10/7 - 12/7/2015:
ACCORD CLUB - hậu Đại hội lần V (phượt Nha Trang)  - up hình từ trang 118
ACCORD CLUB - hậu Đại hội lần V (phượt Nha Trang)  - up hình từ trang 118
 
Chỉnh sửa cuối: