Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Chẳng thấy con Cọt nào, toàn lé xẹ với câm ri. Bên đó họ chỉ khoái thương hiệu cao cấp
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/1/11
746
933
93
Le Nguyen nói:
Chẳng thấy con Cọt nào, toàn lé xẹ với câm ri. Bên đó họ chỉ khoái thương hiệu cao cấp
Thì Cọt cũng là thương hiệu cao cấp mà bác Châu !! Chắc bên đó hỏng khoái Honda thôi.