Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Nguyen_Acc nói:
Chiều nay em và hoctin đi cúng, A Vũ có đi không?
Bác Nguyen Acc chờ em nhé em fax hồ sơ xong em taxi lên BH...