Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:ACCORD CLUB - Tiểu khu Daknong chào đón đà chủ tây nguyên

He..he...hãy đợi diễn biến bất ngờ phút 89 nhé!
SƯ TRỤ TRÌ nói:
toyota cresta nói:
dung_gialai nói:
Ngày hôm nay vÀ ngày mai ai dụ được Tè le lấy xe ra chạy...em chít liền:D:D:D
nói vậy.........thì ........xe của bác TÈLE.......sao không chạy hả bác.......
thì bị tè le đó bác
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.838
3.961
113
53
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - Tiểu khu Daknong chào đón đà chủ tây nguyên

bù thêm ....phút 92 luôn.....chưa chắc à nghen......hi...hi
hung_tele nói:
He..he...hãy đợi diễn biến bất ngờ phút 89 nhé!
SƯ TRỤ TRÌ nói:
toyota cresta nói:
dung_gialai nói:
Ngày hôm nay vÀ ngày mai ai dụ được Tè le lấy xe ra chạy...em chít liền:D:D:D
nói vậy.........thì ........xe của bác TÈLE.......sao không chạy hả bác.......
thì bị tè le đó bác
 
Hạng B2
5/8/10
148
0
16
9
Re:ACCORD CLUB - Tiểu khu Daknong chào đón đà chủ tây nguyên

hung_tele nói:
He..he...hãy đợi diễn biến bất ngờ phút 89 nhé!
SƯ TRỤ TRÌ nói:
toyota cresta nói:
dung_gialai nói:
Ngày hôm nay vÀ ngày mai ai dụ được Tè le lấy xe ra chạy...em chít liền:D:D:D
nói vậy.........thì ........xe của bác TÈLE.......sao không chạy hả bác.......
thì bị tè le đó bác
chắc xe bác Hùng gắn thêm đồ độc gì đây