Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Nhân cái vụ thay dây curoa cam thì em gửi lời cảm ơn bác fiatsaigon nhiều lắm, lúc mới mua xe em chả biết gì về những sự cố với cọng dây này và bác fiatsaigon đã nhiệt tình chỉ dẫn khi bàn giao, giờ xe em còn khoảng 20.000km là phải thay.