Hạng D
8/1/10
4.958
2.063
113
Quận 8
Thể theo yêu cầu của lão toyota cresta và 1 vài ae, em lập thớt này chia sẽ vài món phụ tùng bãi giá bằng hoặc rẻ hơn ship ebay cho anh em cần, có thể trao đổi đồ với nhau...!
ĐT: 0908383768
P/S: Vui lòng ghi rõ giá cả và tình trạng rõ ràng cám ơn !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/1/10
4.958
2.063
113
Quận 8
EM mở hàng trong kho em có cái mặt dưỡng của Honda Accord 1994 -1997 em để lại giá 600.000đ/ món như hình !
P/S: Anh em nào có hàng thích đổi với em thì IB nhá...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
 
Hạng D
8/1/10
4.958
2.063
113
Quận 8
EM mở hàng trong kho em có cái đồng hồ thời gian của Honda Accord 1994 -1997 em để lại giá 300.000đ/ món như hình !
P/S: Anh em nào có hàng thích đổi với em thì IB nhá...!

AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
 
Hạng D
8/1/10
4.958
2.063
113
Quận 8
Trong kho em có họng gió bên phụ của Honda Accord 1994 -1997, mày nâu, em để lại giá 300.000đ/ món như hình !
P/S: Anh em nào có hàng thích đổi với em thì IB nhá...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
 
Hạng D
8/1/10
4.958
2.063
113
Quận 8
Trong kho em có Grill của Honda Accord 1992 -1993,em để lại giá 400.000đ/ món như hình !
P/S: Anh em nào có hàng thích đổi với em thì IB nhá...!
AccordClubVN-Kho phụ tùng bãi...!
 
Tập Lái
29/8/16
29
17
3
44
Bác có nẹp chân kính cửa trước và sau bên tài không, xe em Accord 94