Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Hôm nào mi tổ chức Phượt suối Chí đi! Chuẩn bị đồ đến đó nướng ăn kaka! Thấy thế nào? Chổ đó hoang sơ chưa ... cho thuê liều kaka!
suối Chí ở chỗ nào a? Hành Tín Tây? chỗ này chắc lão Kha gành lém nè. cbi tôm, cua, mực.....là chơi