Hạng B1
7/11/12
80
5
8
Âm Nhạc Dành Cho Người Muốn Làm Giàu
Bạn có muốn thành công trong cuộc sống này và bạn có muốn làm giàu ?
Vậy thì hãy nghe nhạc Do Thái vì người Do Thái rất giỏi làm giàu.
Nghe nhạc của một dân tộc giỏi làm giàu sẽ khiến bạn có được tư duy Do Thái để thành công trong cuộc sống và để làm giàu.
Bạn có thể tìm kiếm rất nhiều bài hát hay dành cho người muốn làm giàu tại trang facebook Văn Hóa của Người Do Thái
https://www.facebook.com/vanhoadothai
 
Hạng B1
7/11/12
80
5
8
Nhạc Do Thái là một nền âm nhạc rất đặc biệt vì nhạc này hướng tới tầng lớp thượng lưu và tầng lớp ưu tú elite trong xã hội.
Nói tọet ra là dành cho nhà giàu và tầng lớp trí thức , khoa học gia, và các giáo sư nổi tiếng của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ và Châu Âu.
 
Hạng B1
7/11/12
80
5
8
Người Do Thái là một dân tộc thông minh.
Vậy thì người thông minh thì nghe nhạc Do Thái.
Và người nào nếu muốn thông minh thì nên nghe nhạc Do Thái.
 
Hạng B1
7/11/12
80
5
8
Nhạc Do Thái phục vụ cho tầng lớp trí thức ưu tú nhất trong xã hội.
Vì vậy nền âm nhạc Do Thái có bản sắc rất riêng và độc đáo, không giống với bất cứ nền âm nhạc thị trường nào hiện nay như K pop hay J pop.