Hạng B1
12/9/19
74
61
18
30
Quá tuyệt vời, chúc các bác có nhiều chuyến đi như vầy nữa