Hạng B2
13/8/11
249
85
28
Chỉ phù hợp cho những thị trường thực dụng như Âu-Mỹ.
Châu Á chỉ thích to đen nên ko mua
 
Hạng B2
30/11/21
376
550
93
35
nhìn con xe như nữa mùa, đầu túc đuôi cụt :confused: :confused: :confused: