Tags
Không có
Hạng D
31/3/11
1.029
1.231
113
37
Xác nhận
confirm
giá mà thơm nữa thì đắt thôi rồi, còn giá mà đắt thì thúi thôi rồi !
 
Hạng B2
1/8/16
112
102
43
37
Xác nhận
confirm
Ờ đẹp thật nhưng về VN thì Ông Honda hét giá lên mây xanh rồi ế thôi :).
 
Hạng D
29/7/16
1.204
255
93
46
Xác nhận
confirm
Làn sóng thiết kế mới này liệu có làm lu mờ anh Accord khg các Bác nhĩ!
 
Hạng B2
24/11/18
110
96
28
31
Xác nhận
confirm
Con này lúc giới thiệu thấy ko đẹp lắm, giờ càng nhìn thấy que. Nên càng ưng mắt nhỉ