Hạng C
15/5/12
516
3
18
53
Re: RE: ảnh vui về con bọ

Bọ Rùa chạy ở VN chắc bị xxx luộc, nhìn vui thiệt
 
Hạng C
10/11/12
512
90
28
Re: RE: ảnh vui về con bọ

Tôi thích ảnh 1 nhất con rùa thật dễ thương ,nhưng nếu mình độ lại xe như vậy ,mình có thể dăng ký lưu hành được không bác