Hạng B2
25/3/16
142
168
53
32
Chính thằng Hyundai cứ nhái thiết kế của Audi riết nên giờ nhìn Audi như Hyundai.
 
Hạng D
3/10/15
3.458
2.809
113
Q5 này mà hồn nhập vào xác Q5 đời 2014 trước thì tuyệt miễn bàn.