Hạng B2
25/3/16
142
168
53
33
Chính thằng Hyundai cứ nhái thiết kế của Audi riết nên giờ nhìn Audi như Hyundai.
 
Hạng F
3/10/15
6.860
7.823
113
Q5 này mà hồn nhập vào xác Q5 đời 2014 trước thì tuyệt miễn bàn.