Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
19
chắc gì lúc khởi hành 100% pin nè? => mọi con số tính toán phía sau đều sai hết
Tác giả cho biết lúc lấy xe rồi sạc chỉ đến 80%. Số km đã đi trên bảng điều khiển cho thấy như thế. Chẳng tính gì cả, nhìn là hiểu.
 
Hạng C
1/7/16
997
4.711
93
Tác giả cho biết lúc lấy xe rồi sạc chỉ đến 80%. Số km đã đi trên bảng điều khiển cho thấy như thế. Chẳng tính gì cả, nhìn là hiểu.
173 km đã đi, pin còn 33 km = 206 km/lần sạc nhỉ => Con số 206km/lần sạc không chính xác lắm vì nó là 80% pin (có leo đèo) chứ không phải 100% pin.

Nếu theo điều kiện tác giả đang đi thì 100% có thể đi đến ~260km.

Btw, thực tế khi pin show 0%, bên trong Pin vẫn còn 1 chút dự phòng (để an toàn)
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
19
173 km đã đi, pin còn 33 km = 206 km/lần sạc nhỉ => Con số 206km/lần sạc không chính xác lắm vì nó là 80% pin (có leo đèo) chứ không phải 100% pin.

Nếu theo điều kiện tác giả đang đi thì 100% có thể đi đến ~260km.

Btw, thực tế khi pin show 0%, bên trong Pin vẫn còn 1 chút dự phòng (để an toàn)
Nếu đi hết 100% pin thì được 283 km (173 : 0,61 = 283 vì lúc đi pin 80%, lúc pin còn 19% đã đi được 173 km).
Con số 283 km phù hợp với công bố nhãn năng lượng 100% pin của xe. E34. Còn con này chắc là VF5, chắc cũng tương đương vậy.
Nhà thiết kế cho pin đến ngưỡng % nào đó, thì phải shutdown hệ thống.
Nếu không là chết Chip, đi die luôn.