Hạng B2
3/9/07
292
3.125
93
Nơi ta ở
Bác này bị mù mà chơi guitar hay quá.

 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.252
113
cái này mình có post lâu òi, bác này hay thiệt