Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
chuyện 5 năm trước mà đào lên nói, chịu...xe giờ nó mất xác pháo ra đảo đâu rồi hay sang Miên vào trại gà rồi...
 
Tập Lái
8/4/20
1
0
0
27
Em nghĩ rước em này về không đi mà chỉ trưng bày thì quá tuyệt luôn :cool:
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.945
113
Bài bán xe từ 2016 mà đào mộ lên thì vãi (và vã) thật !