LFC
Hạng B2
13/1/06
327
18
18
Biên Hòa
Chưa ai đăng nên em xin phép post đầu cho lấy khí thế
Bài đầu tiên
Bài đầu tiên
Bài đầu tiên
 
Hạng D
11/11/16
1.182
1.025
143
46
Grandis nhìn đi nhìn lại vẫn luôn đẹp, chục năm sau sẻ là hàng hiếm, chục năm nữa bắt đầu có giá trị sưu tầm