Hạng C
15/1/22
692
992
93
48
Hãng đã nói lý do tăng giá xuất phát từ tỉ giá, mà AD còn "xuyên tạc" thành "bán chạy", quá đáng :)