Hạng C
28/6/08
878
26
28
Bán xe Honda Freeway 250cc , số sườn 1301 đầu
Xe zin từ nuoc sơn zin đếnn ốc tán
Yên mới 100%
Đồng hồ odo chưa tua , chưa nhộm sơn
BS 9 nút tpHCM , 1 đời chủ sang tên chuyên vùng thoai mái
13.xxx usd
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc
Bán Frreway 250 giấy sang tên toàn quốc