Hạng C
6/8/17
603
433
73
bốn bể
báo nói điêu. Kona 2.0 nó bốc kinh khủng, đạp nhẹ cái là vọt, lên 120-150km/h rất nhẹ nhàng. Kona chỉ có hạn chế là không gian trong xe hơi nhỏ, chứ nó hơn mọi mặt. Riêng chỉ tính độ dày cánh cửa thôi thì ít xe nào có độ dày như Kona, kể cả CX8.

PS. Nhà e cũng đang dùng 1 con Kona bản tiêu chuẩn.
 
Hạng D
23/1/16
1.553
960
113
báo nói điêu. Kona 2.0 nó bốc kinh khủng, đạp nhẹ cái là vọt, lên 120-150km/h rất nhẹ nhàng. Kona chỉ có hạn chế là không gian trong xe hơi nhỏ, chứ nó hơn mọi mặt. Riêng chỉ tính độ dày cánh cửa thôi thì ít xe nào có độ dày như Kona, kể cả CX8.

PS. Nhà e cũng đang dùng 1 con Kona bản tiêu chuẩn.
Cửa dày khung yếu thì cũng vậy. Con xe chán như xe hạng B, mang tiếng Cuv chứ như hatchback.
Điều hòa kém, lạnh ko sâu. ồn chật ù.
Vào diễn đàn toàn nghe các thánh đua bơi speed test các kiểu, thực tế chạy xe thì mấy khi đề pa như trộm chó đâu.
Nếu nó ngon thì đã ko bỏ mẫu, bớt cuồng + chấp nhận thực tế đi khóc thuê