Tập Lái
2/12/19
6
2
0
27
Bên TLM chuẩn bị công bố ra thị trường phân khu mới Mahhatan Island. Các bác nghĩ sao về thị trường khu vực này ạ.