Hạng C
3/3/12
524
369
63
Quận 2, tp. HCM
Mình viết bài này để chia sẻ cùng các bạn mình đã từng sở hữu 3 xe Mazda
  1. Cx5 2.0 japan
  2. Cx5 2.5 VN
  3. Cx8 full 1 cầu
Bạn sở hữu qua bao nhiêu xe mazda
Bạn sở hữu qua bao nhiêu xe mazda
Bạn sở hữu qua bao nhiêu xe mazda