Hạng D
15/11/13
3.434
3.979
113
Vịn kiểu gì anh? Gửi biên bản về nhà hay sao? Cái ông oto nó có thời hạn đăng kiểm nên khó thoát.
Ủa người ta chạy đúng thì vịn cái gì???
 
Hạng C
28/6/13
908
1.124
93
HCM
Có bắn hả ta, nhưng mà ko sao, chưa chạy quá 50 bao giờ.

Chỉ ghét mấy cây cầu vượt hạn chế 30 thôi, đếu thể nào chạy 30 đc.
Cầu vượt nào hạn chế 30 vậy bác?
 
Hạng B2
2/7/17
161
169
48
34
Dạo này đói lắm rồi thấy đứng đường dữ lắm cứ như là cave hồi xưa ấy.
Có ngày đi về bị bắt dừng thổi cồn tận 3 lần 3 chốt