Tập Lái
7/5/16
1
0
1
30
pianominhthanh.vn
Cần bán Trống Jazz Premier còn mới đang giảm giá:


Trống jazz Premier XPK 64899-44 giá từ 22.600.000 VND giảm còn 15.890.000 VND

- Trống Jazz Premier PHS 64099-44 giá từ 19.600.000 VND giảm còn 13.799.000 VND

- Trống Jazz Premier OS 6099 giá từ 10.390.000 VND giảm còn 7.299.000 VND

- Trống Jazz Premier OS Junior 4189SLW giá từ 7.900.000 VND giảm còn 5.530.000 VND

Hoặc xem thêm: http://goo.gl/enHhep